copyright.ua
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
Додаток 4 до пункту 3.4.6 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель
Додаток 4
                                      до пункту 3.4.6 Правил
                                      розгляду заявки на патент на винахід
                                      та заявки на патент на корисну модель

         ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

       Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
        (044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок,          затверджений
Державним         департаментом
інтелектуальної      власності,
набув   статусу   рішення   про       Адреса для листування ______
відмову у видачі деклараційного       ____________________________
патенту на винахід

                                      "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                      Перший заступник голови
                                      Державного департаменту
                                      інтелектуальної власності
                                      ___________________________
                                      "____"__________ 200 _ р.

     ---
     ---  На Ваш лист від N
     ---
     ---  Стосується заявки N
     (При листуванні просимо посилатися на цей N)
     ---
     ---  Номер справи заявника

                             Висновок
      про відмову у видачі деклараційного патенту на винахід
              за результатами формальної експертизи

     (21) Номер заявки
     (22) Дата подання заявки
     (71) Заявник(и)
     (74) Представник у справах інтелектуальної власності
     (51) МПК
     (54) Назва винаходу

     За результатами формальної  експертизи,  проведеної  відділом
_____________________   Укрпатенту,   установлено,  що  заявка  не
відповідає вимогам:
     ---
     --- ч.1 ст. 6 Закону
     ---
     --- ч.2 ст. 6 Закону
     ---
     --- ч.3 ст. 6 Закону
     ---
     --- ст. 12 Закону
     ---
     --- Невідповідності, зазначені в запиті Укрпатенту від ______
N ___, заявником у листі від_____ N___ не усунуто, а саме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     ---
     --- відповідь  на  запит від _________ N ___ до Укрпатенту не
надійшла у строк:
     ---
     --- установлений ч.8 ст.16 Закону
     ---
     --- установлений ч.19 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні
про продовження строку від ____ N ___)
     ---
     --- установлений ч.20 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні
про поновлення строку від ____ N ___)

     Начальник відділу

     Виконавець
     тел.

Начальник управління
промислової власності                           Л.А.Цибенко

                                      Додаток 5
                                      до пункту 3.4.6 Правил
                                      розгляду заявки на винахід
                                      та заявки на корисну модель

         ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

       Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
        (044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок,          затверджений
Державним         департаментом
інтелектуальної      власності,
набув   статусу   рішення   про       Адреса для листування ______
відмову у видачі деклараційний       ____________________________
патент на винахід

                                      "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                      Перший заступник голови
                                      Державного департаменту
                                      інтелектуальної власності
                                      ___________________________
                                      "____"__________ 200 _ р.

     ---
     ---  На Ваш лист від N
     ---
     ---  Стосується заявки N
     (При листуванні просимо посилатися на цей N)
     ---
     ---  Номер справи заявника

                             Висновок
  про відмову у видачі деклараційного патенту на корисну модель
              за результатами формальної експертизи

     (21) Номер заявки
     (22) Дата подання заявки
     (71) Заявник(и)
     (74) Представник у справах інтелектуальної власності
     (51) МПК
     (54) Назва корисної моделі

     За  результатами  формальної  експертизи, проведеної відділом
_____________________   Укрпатенту,   установлено,  що  заявка  не
відповідає вимогам:
     ---
     --- ч.1 ст. 6 Закону
     ---
     --- ч.2 ст. 6 Закону
     ---
     --- ч.3 ст. 6 Закону
     ---
     --- ст. 12 Закону
     ---
     --- Невідповідності, зазначені в запиті Укрпатенту від ______
N ___, заявником у листі від _____ N ___ не усунуто, а саме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     ---
     --- відповідь  на  запит від _________ N ___ до Укрпатенту не
надійшла у строк:
     ---
     --- установлений ч.8 ст.16 Закону
     ---
     --- установлений ч.19 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні
про продовження строку від ____ N ___)
     ---
     --- установлений ч.20 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні
про поновлення строку від ____ N ___)

     Начальник відділу

     Виконавець
     тел.

Начальник управління
промислової власності                           Л.А.Цибенко

                                      Додаток 6
                                      до розділу 5 Правил
                                      розгляду заявки на винахід
                                      та заявки на корисну модель

         ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

       Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
        (044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок,          затверджений
Державним         департаментом
інтелектуальної      власності,
набув   статусу   рішення   про       Адреса для листування ______
видачу  деклараційного  патенту       ____________________________
на винахід

                                      "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                      Перший заступник голови
                                      Державного департаменту
                                      інтелектуальної власності
                                      ___________________________
                                      "____"__________ 200 _ р.

     ---
     ---  На Ваш лист від N
     ---
     ---  Стосується заявки N про патент на винахід
     (При листуванні просимо посилатися на цей N)
     ---
     ---  Номер справи заявника

                             Висновок
           про видачу деклараційного патенту на винахід
          за результатами експертизи на локальну новизну

     (21) Номер заявки
     (22) Дата подання заявки

     ПРАВО ПРІОРИТЕТУ НАДАНО:
     За попередньою   заявкою,   поданою   в  державі  -  учасниці
Паризької конвенції
     (31)                  (32)                     (33)
     (62) Дата подання попередньої заявки, з якої виділено заявку,
позначену кодом (21)
     (66) Дата подання до Установи попередньої заявки, діловодство
за якою завершено
     (85) Дата   прийняття  заявки  до  розгляду  за  національною
процедурою
     (86) Номер та дата подання міжнародної заявки
     (71) Заявник(и)
     (72) Винахідник(и)
     (73) Власник(и) патенту
     (74) Представник у справах інтелектуальної власності
     (51) МПК
     (54) Назва винаходу
     За результатами  експертизи  на локальну новизну,  проведеної
відділом  _____________________  Укрпатенту,  відповідно  до  ч.10
ст.16  Закону  України  "Про  охорону  прав  на винаходи і корисні
моделі" (далі - Закон) установлено, що заявка відповідає локальній
новизні.
     Обсяг правової охорони  визначається  формулою  винаходу,  що
додається на ____ арк.
     Державна реєстрація деклараційного патенту України на винахід
відповідно  до  ч.2  ст.22  Закону  буде здійснена за умови сплати
державного мита за його видачу.

     Додаток: на ______ арк.

     Начальник відділу

     Виконавець
     тел.

Начальник управління
промислової власності                           Л.А.Цибенко

                                      Додаток 7
                                      до розділу 5 Правил
                                      розгляду заявки на винахід
                                      та заявки на корисну модель

         ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

       Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
        (044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок,          затверджений
Державним         департаментом
інтелектуальної      власності,
набув   статусу   рішення   про       Адреса для листування ______
відмову у видачі деклараційного       ____________________________
патенту на винахід

                                      "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                      Перший заступник голови
                                      Державного департаменту
                                      інтелектуальної власності
                                      ___________________________
                                      "____"__________ 200 _ р.

     ---
     ---  На Ваш лист від N
     ---
     ---  Стосується заявки N
     (При листуванні просимо посилатися на цей N)
     ---
     ---  Номер справи заявника

                             Висновок
      про відмову у видачі деклараційного патенту на винахід
          за результатами експертизи на локальну новизну

     (21) Номер заявки
     (22) Дата подання заявки
     (71) Заявник(и)
     (74) Представник у справах інтелектуальної власності
     (51) МПК
     (54) Назва винаходу
     За результатами  експертизи  на локальну новизну,  проведеної
відділом _____________________ Укрпатенту відповідно до ч.10 ст.16
Закону,  установлено, що заявка не відповідає локальній новизні на
підставі:
__________________________________________________________________
                            (підстави)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

     Начальник відділу

     Виконавець
     тел.

                     Інформація для заявника

     Згідно  з  ч.17  ст.16  Закону  України  "Про охорону прав на
винаходи  і корисні моделі" заявник має право ознайомитися з усіма
матеріалами, зазначеними в рішенні Установи.
     Копії   патентних   матеріалів,   що   їх   зажадав  заявник,
надсилаються протягом місяця.

Начальник управління
промислової власності                           Л.А.Цибенко

                                      Додаток 8
                                      до розділу 5 Правил
                                      розгляду заявки на винахід
                                      та заявки на корисну модель

         ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

       Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
        (044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок,          затверджений
Державним         департаментом
інтелектуальної      власності,
набув    статусу   попереднього       Адреса для листування ______
рішення про  видмову  у  видачі       ____________________________
патенту на винахід

                                      "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                      Перший заступник голови
                                      Державного департаменту
                                      інтелектуальної власності
                                      ___________________________
                                      "____"__________ 200 _ р.

     ---
     ---  На Ваш лист від N
     ---
     ---  Стосується заявки N
     (При листуванні просимо посилатися на цей N)
     ---
     ---  Номер справи заявника

                             Висновок
       про невідповідність винаходу умовам патентоздатності
            за результатами кваліфікаційної експертизи

     (21) Номер заявки
     (22) Дата подання заявки
     (71) Заявник(и)
     (51) МПК
     (54) Назва винаходу
     За   результатами   кваліфікаційної   експертизи,  проведеної
відділом  ____________________  Укрпатенту, установлено, що згідно
із   ст. 7   Закону   заявлений   винахід   не  відповідає  умовам
патентоздатності:
     ---
     --- за пунктом(ами) _____ формули не є новим
     ---
     --- за пунктом(ами) _____ формули немає винахідницького рівня
     ---
     --- за пунктом(ами) _____ формули не є промислово придатним
__________________________________________________________________
                            (підстави)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

     Начальник відділу

     Виконавець
     тел.
                     Інформація для заявника

     Згідно з  ч.17  ст.16  Закону  України  "Про  охорону прав на
винаходи і корисні моделі" заявник має право ознайомитися з  усіма
матеріалами,  зазначеними  в  рішенні  Установи.  Копії  патентних
матеріалів, що їх зажадав заявник, надсилаються протягом місяця.
     Заявник  має  право  протягом  2  місяців  від дати одержання
попереднього   рішення   про   відмову   у   видачі   патенту   на
винахідувнести   зміни  до  матеріалів  заявки,  подати  додаткові
матеріали,  які  не  виходять  за  межі  розкритої  в  заявці суті
винаходу.
     Якщо  заявник  не  внесе  зміни  і (або) не подасть додаткові
матеріали, Установа прийме рішення про відмову у видачі патенту на
винахід (ч.16 ст.16 Закону).
     Зазначений  строк може бути продовжений, але не більше ніж на
6  місяців  (ч.19 ст.16 Закону). Клопотання та документ про сплату
збору  за  продовження  строку  повинні  надійти  до Укрпатенту до
закінчення строку, який заявник бажає продовжити.
     Зазначений  строк  може  бути поновлений (ч.20 ст.16 Закону).
Мотивоване  клопотання  про  поновлення пропущеного строку повинно
надійти  до  Укрпатенту  протягом  12  місяців від дати завершення
пропущеного строку. Разом із зазначеним клопотанням подаються:
     документ про сплату збору за поновлення строку;
     матеріали, строк подання яких пропущений, або
     клопотання про  продовження  строку  та  документ  про сплату
збору за продовження строку,  якщо  можливість  продовження  цього
строку відповідно до ч.19 ст.16 Закону не вичерпана раніше.

Начальник управління
промислової власності                           Л.А.Цибенко

                                      Додаток 9
                                      до пункту 6.9.1 Правил
                                      розгляду заявки на винахід
                                      та заявки на корисну модель

         ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

       Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
        (044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок,          затверджений
Державним         департаментом
інтелектуальної      власності,
набув   статусу   рішення   про       Адреса для листування ______
відмову  у  видачі  патента  на       ____________________________
винахід

                                      "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                      Перший заступник голови
                                      Державного департаменту
                                      інтелектуальної власності
                                      ___________________________
                                      "____"__________ 200 _ р.

     ---
     ---  На Ваш лист від N
     ---
     ---  Стосується заявки N
     (При листуванні просимо посилатися на цей N)
     ---
     ---  Номер справи заявника

                       Остаточний висновок
       про невідповідність винаходу умовам патентоздатності
            за результатами кваліфікаційної експертизи

     (21) Номер заявки
     (22) Дата подання заявки
     (71) Заявник(и)
     (51) МПК
     (54) Назва винаходу

     1. За результатами   кваліфікаційної  експертизи,  проведеної
відділом _____________________ Укрпатенту  з  урахуванням  змін  і
додаткових  матеріалів,  поданих  у зв'язку з одержанням заявником
попереднього рішення про відмову у видачі патенту на  винахід  від
______  N ___,  установлено,  що  заявлений  винахід не відповідає
умовам патентоздатності:
     ---
     --- за пунктом (ами)_____ формули не є новим
     ---
     --- за пунктом (ами)_____ формули немає винахідницького рівня
     ---
     --- за пунктом (ами)_____ формули не є промислово придатним
__________________________________________________________________
                              (підстави)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

     2. Заявник   не   вніс   зміни  і(або)  не  подав  додаткових
матеріалів  у  зв'язку  з  одержанням ним попереднього рішення про
відмову у видачі патенту на винахід від _________ N _____ у строк:
     ---
     --- установлений ч.16 ст.16 Закону
     ---
     --- установлений ч.19 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні
про продовження строку від ____ N ___)
     ---
     --- установлений ч.20 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні
про поновлення строку від ____ N ___)

     Заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності як це
було  встановлено попереднім рішенням про відмову у видачі патенту
на винахід.

     Начальник відділу

     Виконавець
     тел.

                     Інформація для заявника

     У  зв'язку  з прийняттям рішення про відмову у видачі патенту
на винахід зі строком дії 20 років деклараційний патент на винахід
N  ___________  вважається  таким,  що не набрав чинності від дати
публікації  відомостей  про  його  видачу  в  офіційному  бюлетені
"Промислова власність" (ст.26 Закону ).
     Згідно  з  ч.17  ст.16  Закону  України  "Про охорону прав на
винаходи  і корисні моделі" заявник має право ознайомитися з усіма
матеріалами, зазначеними в рішенні Установи.
     Копії   патентних   матеріалів,   що   їх   зажадав  заявник,
надсилаються протягом місяця.

Начальник управління
промислової власності                           Л.А.Цибенко

                                      Додаток 10
                                      до пункту 6.9.1 Правил
                                      розгляду заявки на винахід
                                      та заявки на корисну модель

         ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

       Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
        (044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок,          затверджений
Державним         департаментом
інтелектуальної      власності,
набув   статусу   рішення   про       Адреса для листування ______
видачу патенту на винахід             ____________________________

                                      "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                      Перший заступник голови
                                      Державного департаменту
                                      інтелектуальної власності
                                      ___________________________
                                      "____"__________ 200 _ р.

     ---
     ---  На Ваш лист від N
     ---
     ---  Стосується заявки N
     (При листуванні просимо посилатися на цей N)
     ---
     ---  Номер справи заявника

                             Висновок
        про відповідність винаходу умовам патентоздатності
            за результатами кваліфікаційної експертизи

     (20) Номер та дата подання до Установи заявки, раніше поданої
до патентного відомства СРСР
     (21) Номер заявки
     (22) Дата подання заявки

     ПРАВО ПРІОРИТЕТУ НАДАНО:
     За  попередньою заявкою, поданою в державі-учасниці Паризької
конвенції
     (31)                     (32)                  (33)
     (62) Дата подання попередньої заявки, з якої виділено заявку,
позначену кодом (21)
     (66) Дата подання попередньої заявки до Установи, діловодство
за якою завершено
     (85)  Дата  прийняття  заявки  до  розгляду  за  національною
процедурою
     (86) Номер та дата подання міжнародної заявки
     (71) Заявник(и)
     (72) Винахідник(и)
     (73) Власник(и) патенту
     (74) Представник у справах інтелектуальної власності
     (51) МПК
     (54) Назва винаходу

     За   результатами   кваліфікаційної   експертизи,  проведеної
відділом   _____________________   Укрпатенту,   установлено,   що
заявлений винахід відповідає умовам патентоздатності.
     Обсяг правової  охорони  визначається  формулою винаходу,  що
додається на ____ арк.
     Перелік  документів  попереднього  рівня  техніки,  узятих до
уваги експертизою, за кодом (56) додається на _____ арк.
     Державна  реєстрація патенту України на винахід відповідно до
ч.2 ст.22 Закону буде здійснена за умови сплати державного мита за
його видачу.

     Додаток: на ______ арк.

     Начальник відділу

     Виконавець
     тел.

Начальник управління
промислової власності                           Л.А.Цибенко
К архиву новостей >>>

Новости
Как правильно подать заявку на регистрацию авторского права на служебное произведение? Какие документы необходимы для этого? Давайте разбираться вместе!
Подробнее

Правове регулювання авторського права на аудіовізуальні твори в Сполучених Штатах Америки є одним із найпрогресивніших у світі, враховуючи стрімкий розвиток аудіовізуальної індустрії в США.

Подробнее
Зареєструвати свої авторські права чи отримати дозвіл на використання прав іншої особи?
Подробнее
Як оприлюднити свій контент у мережі так, щоб він залишився Вашим, і можна було відстояти права?!
Подробнее

Розкрутка сайту без порушень Закону – що потрібно знати власнику?

Подробнее
Архив новостей

Статьи
Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут, создают интересное содержание - контент. А интересный контент - воруют. Нагло и бессовестно. Что делать автору или владельцу контента?...
Читать
Архив статей

Агентство Украинские торговые марки
(c) Яна Кондратюк, 2008-2023
Контактный телефон
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
отправить письмоinfo@tm.ua
Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности