Главная Отправить письмо Карта сайта
copyright.ua

Статьи

Авторское право на контент сайта

О чем это мы? :)
Не надо ждать, что интернет чист как бриллиант высшего качества. Нет и еще раз нет, к сожалению. А поэтому: если у вас есть что украсть на сайте - это обязательно украдут. Особенно - толковый, интересный и привлекающий посетителей контент. Какие же объекты права интеллектуальной собственности охватывается таким емким словом "контент.
Под словом контент мы ((и действующее законодательство Украины) понимаем:
 • Все виды литературных и художественных произведений (в оцифрованном виде), доступные для публичного доступа по каналам связи. 
 • Также однозначно, что к контенту нужно отнести и исполнения, фонограммы, видеограммы (видею) и содержание передач организаций вещания. 
Так, именно в такой терминологии об объектах права интеллектуальной собственности говорит ст. 420 Гражданского кодекса. Соответственно и объекты эти будут или предметом авторских, или - смежных прав. Перечень объектов авторского права установлен ст. 8 действующего закона Украины "Об авторском праве и смежных правах". 
Нетерпеливый читатель спросит: "Да что вы все про Законы?!" Вот для них - и написана эта статья. Потому как и в понимании Ваших прав, и в понимании "нарушения прав", а далее - и в исковом заявлении в суд Вы обязаны оперировать той терминологией, которая есть в действующем законодательстве. 
Кстати, согласно сайту Верховного совета по состоянию на  07.07.2015 года термин "контент" в действующем законодательстве Украины, в подзаконных актах и международных документах, которые касаются Украины - есть в следующих источниках (названия - на украинском языке как на сайте Рады):
 1. Про веб-ресурси Верховної Ради України. Розпорядження, Положення, Порядок, Структура від 19.05.2015 № 699.
 2. Угода між Міністерством освіти і науки України та Міністром національної освіти Республіки Польща про співробітництво в галузі освіти. МОН України, Польща; Угода, Міжнародний документ від 19.01.2015
 3. Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 17.09.2014 № 847-р
 4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Україна, Європейський Союз, Євратом, Бельґія, Болгарія, Чеська Республіка, Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембурґ, Угорщина, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Швеція, Великобританія; Угода, Список, Міжнародний документ від 27.06.2014
 5. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні.  Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Стратегія від 15.05.2013 № 386-р
 6. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 року. Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 27.03.2013 № 168-р
 7. Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг. Кабінет Міністрів України; Постанова, Правила, Вимоги, Перелік від 11.04.2012 № 295
 8. Тлумачення ПКТ 32. Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті. IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 9. Міжнародний акт Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії. Кабінет Міністрів України; Угода, Перелік, Правила, Зразок, Сертифікат, Заява, Декларація, Форма типового документа, Міжнародний документ від 18.11.2011
 10. Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року. Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, Паспорт, Заходи від 13.04.2011 № 494
 11. Резолюція Європейського Парламенту щодо України ЄС; Резолюція, Міжнародний документ від 25.11.2010
 12. Рішення про стан конкуренції на ринку телекомунікацій держав-учасниць СНД. Рішення, Інформація, Міжнародний документ від 19.11.2010
 13. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Положення від 03.11.2010 № 996
 14. Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року. Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 27.08.2010 № 1722-р
 15. Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ. Україна, ЄАВТ, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія; Угода, Протокол, Перелік, Зразок, Сертифікат, Заява, Декларація, Форма типового документа, Стандарт, Дозвіл, Міжнародний документ від 24.06.2010
 16. Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про стан національних систем науково-технічної інформації в державах-учасницях СНД. СНД; Рішення, Міжнародний документ від 05.03.2010
 17. Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики. Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 06.01.2010 № 10
 18. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про співробітництво правоохоронних органів. Туреччина, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 04.12.2009
 19. Модельний закон про захист дітей від інформації, яка шкодить їх здоров'ю та розвитку. СНД; Модель, Міжнародний документ, Закон від 03.12.2009
 20. Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Рішення Ради глав урядів СНД від 29 листопада 2001 року щодо Міждержавної програми створення мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів та послуг на національні ринки держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року. СНД; Рішення, Інформація, Міжнародний документ від 12.12.2008
 21. Модельний закон щодо протидії торгівлі людьми.  СНД; Модель, Міжнародний документ, Закон від 03.04.2008
 22. Програма розвитку міждержавної інформаційно-обчислювальної мережі залізниць держав-учасниць СНД, Латвії, Литви, Естонії "ІНФОСЕТЬ-21" (Створення офіційного web-сайту Ради щодо залізничного транспорту. Технічне завдання) СНД, Латвія, Литва, Естонія; Програма, Міжнародний документ від 22.02.2007
 23. Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Положення від 15.10.2004 № 1378
 24. Декларація принципів "Побудова інформаційного суспільства - глобальне завдання у новому тисячолітті". ООН; Декларація, Міжнародний документ від 12.12.2003
 25. Рекомендація N R (99) 5 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи "Про захист недоторканності приватного життя в Інтернеті. Рада Європи, Комітет Міністрів Ради Європи; Рекомендації, Принципи, Міжнародний документ від 23.02.1999 № R(99)5
Ну как вам? Минимум 25 нормативных документов. И ни в одном нет слов "Контент - це ..." Кстати, настойчиво рекомендуем не думать, что Википедия - это некий ичточник правильной юридически информации.В статье про "контент" там столько огрехов, что явно видно - писал некий СЕО-шник. Ни грамма о праве не знающий :)
И хотя детальное описания того, что такое контент в юридическом понимании - это тема отдельного и объемного обсуждения, а может даже и книги, давайте хоть наметим вехи, на которые стоит ориентироваться.
Во-первых, оговоримся, что под контентом надо понимать как объекты авторского права, так и объекты смежных прав, размещенные на сайте. 

Перечень объектов авторского права на сайте предусмотрен в ст. 8 действующего закона Украины "Об авторском праве и смежных правах".  Это:
1) Оцифрованные письменные литературные произведения любого характера (статьи, очерки, рассказы, книги, анекдоты, гороскопы и т.п.);
2) Публичные или не публичные выступления, лекции и другие устные произведения в оцифрованном виде; 
3) Компьютерные программы;
4) Компьютерные базы данных;
5) Любые музыкальные произведения с текстом и без текста;
6) Записи любых произведений, созданные для сценического показа, и их постановки (спектакли, пантомимы и т.п.);
7) Аудиовизуальные произведения;
8) Оцифрованные произведения изобразительного искусства;
9) Цифровые копии произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, кроме зданий официальных учреждений.
10) Любые фотографические произведения в цифровом виде.
11) Любые цифровые воспроизведения иллюстраций, карт, планов и т.п.
12) Сборники цифровых произведений,  энциклопедии и антологии.
13) Тексты переводов;
14) Любые другие цифровые произведения.
Как Вы видите, перечень огромен! Да еще и не окончателен!

Объектами смежных прав в контенте являются: 
1) Оцифрованные исполнение литературных, драматических, музыкальных, музыкально-драматических, хореографических, фольклорных и других произведений;
2) Цифровые фонограммы;
3) Передачи (программы) организаций вещания в цифровом виде.

Итак, контент воруют. Надо защищаться. А как, спросите Вы? И вот тут начнется самое сложное. Дело даже не в том что и как защитить. А в том, как потом эти права отстоять. ведь отстаивать права законным путем - значит пойти в суд 

Но давайте отойдем от бесконечного разговора про объекты авторских и смежных прав в контенте. Ибо разговор это бесконечен в силу самой бесконечности объектов! :) 
Итак, понимая, что у вас есть (какой объект авторских или смежных прав) и подозревая. что Вам придется пойти в суд, Вы вспомнили это страшное словосочетание.... "украинский суд". Ну что же, давайте по принципу американской ассоциации Анонимные Алкоголики  (АА - Alcoholics Anonymous) и согласно ее девизу "Давайте поговорим об этом!"

Его Величество - "самый гуманный в мире!" 
Но Вы ведь знаете, что как в известном фильме, украинский суд - "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!"
Кстати, а Вы знаете кому принадлежат авторские права на эту цитату? Угадали? Правильно! Киностудии  "Мосфильм".
И тогда цитату надо писать так: "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" © Киностудия "Мосфильм", 1967. А фильм называется фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Т.е. права как на сам фильм, так и на тексты и цитаты из него принадлежали в момент создания Киностудии "Мосфильм". Сейчас - может быть и иной правопреемник, но это уже другое дело. 
Но все же - вернемся к разговору о защите прав на контент сайта. в суде.

Давно понятно, что авторским правом на сайте можно защитить
 • программную часть 
 • html верстку 
 • дизайн как всего сайта, так и отдельных страниц 
 • отдельные графические элементы сайта (иконки, стилевые решения и т.п.)
 • текстовое содержание сайта
 • аудио и видео-контент сайта.
 • Также уже всем известно, что название сайта и его домен можно защитить как торговую марку. Это - не тема этой статьи, поэтому подробнее на сайте по регистрации торговых марок 
  А вот как защититься от неправомерных решений украинских судов? Уверены,что единственный путь - это очень грамотно провести подготовку к суду и составить толковый иск. 

  О доказательствах воровства контента сайта.
  Гражданский и Хозяйственный процессуальные кодексы Украины содержат следующие понятия термина доказательства.  
  Гражданский  процессуальные кодекс. Согласно ст 57  ГКУ вообще доказательствами как таковыми, являются фактические данные, факты! 
  И, согласно Гражданскому Кодексу, наш самый гуманный в мире суд  просто обязан (что бывает не всегда...) именно на основании этих фактических данных и должен установить наличие или отсутствие тех реальных, доказанных фактами обстоятельств, которыми стороны обосновывают свои требования и / или возражения. сторон, Также на основе фактических данных суд устанавливает и какие-то другие обстоятельства,  которые согласно Закону будут иметь значение для разрешения дела. 
  Вот суд и должен, согласно п. 2 ст 57 ГК устанавливать наличие или отсутствие доказательств у сторон  на основании:
  •  Пояснений, представленных в суде сторонами или их представителями;
  •  Пояснений, представленных в суде, от третьих лиц или их представителей;
  •  Письменных и устных показаний свидетелей;
  •  Представленных суду письменных доказательств;
  •  Представленных суду вещественных доказательств, в частности - путем представления звуко-записей или и видеозаписей:
  •  Представленных суду заключений экспертов. 
  Хозяйственный процессуальный кодекс в ст. 32 говорит о том, что доказательствами по делу являются любые фактические данные, на основании которых суд в определенном законом порядке устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, на которых основываются требования и возражения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения хозяйственного спора. Эти данные устанавливаются следующими средствами:
  •  Письменными и вещественными доказательствами, заключениями судебных экспертов;
  •  Объяснениями представителей сторон и других лиц, участвующих в судебном процессе. 
  В необходимых случаях по требованию судьи объяснения представителей сторон и других лиц, участвующих в судебном процессе, должны быть изложены в письменном виде.
  Обратите особое внимание на то, что Гражданский и Хозяйственный процессуальные  кодексы Украины) устанавливают такие существенные признаки доказательств как принадлежность и допустимость.  Т.е. просто так любое Ваше слово в свою защиту - может и не быть принято судом во внимание!
  В соответствии со ст. 58 ХПК Украины надлежащими есть доказательства, содержащие информацию о предмете доказывания. 
  Статья 59 ХПК Украины содержит понятие допустимость доказательств. И, согласно Кодексу, суд не принимает во внимание доказательства, полученные с нарушением порядка, установленного Законом для их получения. Обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться другими средствами доказывания.
  Вот наконец-то мы и подошли к тому, что и как надо доказывать в суде?

  Надлежащие и допустимые доказательства прав на контент сайта.
  Как известно, доказывание не может полагаться на предположениях – исключительно на фактах. Именно поэтому вопрос фиксации нарушения авторских прав одновременно и просто, и сложный. Простой он, потому что в наше-то время и при наличии такого количества записывающей/фотографирующей техники, не очень-то сложно что-либо зафиксировать. А сложный, потому что нужно сделать это правильно и так, чтоб была возможность благодаря этому материалу подтвердить в суде нарушение прав.
  Итак, что можно и нужно предпринять (смотрим положения п. 2 ст 57 ГК и готовим их):

  а) Ваши показания в суде. 
  Про Ваши показания - это понятно, что Вы скажете правду и одну только правду о том, что у вас украли нечто с сайта. Но говорить Вам надо конкретно:
  •  На что конкретно у вас есть авторское право? Ссылки на ст. Закона об авторском и смежных.Документы, которые подтверждают наличие у Вас авторских прав именно на этот контент. 
  •  Что конкретно (в каком объеме)из контента украдено? 
  •  Где конкретно и каким конкретно способом Ваше авторское право нарушено (читаем Закон про авторские и смежные права!) 
  Конечно, со стороны может показаться, что нет проблемы это написать. Но на самом деле - это сложный процесс. Например, у нас в офисе мы неоднократно проводили целые многочасовые занятия. На которых разбирали различные судебные дела именно по такому принципу: 
  - Что якобы нарушено, как считает Истец?
  - Чем аргументирует? 
  - Какие нормы права применяет как  доказательство наличия своих прав, так и какие нормы права применяет для  доказывания нарушений прав.
  - И т.п. пошагово по всему делу.
  Естественно, только Вам решать, будете ли Вы иск подавать сами или наймете специалистов. Но очень уж сомнительно,что человек без юридического образования подготовиться к такому суду. Но и юрист нужен не тот или та, что ходили на юрфак, а те - кто УЧИЛИСЬ там. Большинство же - хоят!.. :) 
  И, конечно, уже право суда решать, сколь веские аргументы Вы приведете в защиту Ваших показаний. 

  б) Пояснений, представленных в суде, от третьих лиц и свидетелей.
  Весьма примечательный пункт, весьма! Здесь есть простор фантазии. Если Вы или Ваш представитель постараются, то такие фактические данные, пригодные для доказывания факта нарушения - можно и добыть.

  в) Представленных суду письменных доказательств.
  Тут тоже есть простор для юридической извращенности и фантазии. Но даже Ваше письменная Претензия нарушителю Ваших прав о том. что вот у Вас есть на это такие то права. а он там-то и там-то их нарушает и Вы требуете прекратить нарушение -  это уже письменное доказательство.
  Вы не должны пренебрегать ни одним способом уведомить о своих правах и потребовать прекратить такое нарушение. Пишите e-mail, отправляйте факсы, ценные и заказные письма - это все доказательства. Мы уже не говорим про Свидетельство о праве автора на произведение и т.п. подобные официальные документы. Это все - письменные доказательства!

  г) Представленных суду вещественных доказательств.
  Тут тоже все действия и фантазия должны быть направлены на выполнение положений Гражданского Кодекса о надлежащих доказательствах. Действия могут быть разные, но все время помните - результат зависит от соблюдения порядка подготовки таких доказательств.
  Что может быть вещественными доказательствами воровства контента? Это:
  •  Распечатка страниц, на которых Ваши права нарушены. 
  Фиксация той информации на веб-страницах, которая нарушает Ваши авторские права путем распечатки ее на бумаге. 
  Ммм, сразу надо оговориться. Слабеньким такое доказательство будет, по нашему скромному мнению, если к этому Вы подойдете без надлежащей серьезности фантазии. Потому как Ваш оппонент сразу же скажет, что Вы представили не надлежащее доказательство., т.е подделали страницу.  При этом судом такой грустный для Вас вывод будет сделан достаточно справедливо. Потому как фактические данные о том, что Ваш украденный контент на такую-то дату и в таком-то объеме, и на таких-то страницах (адресах) размещался именно на сайте воришки, не может быть установлен именно Вами. А должен быть достоверно установлен только с привлечением специалистов. Во как!
  •  Запись на внешние носители. 
  Фиксация информации, которая нарушает Ваши права, согласно ГК возможна также и путем записи ее на любые съемные носители. Но тут то же подводный камень! В этим способе получения фактических данных, как и в указанном выше, проблема одна. Надо помнить, что надлежащее фиксировании информации с веб-страниц требует специальных знаний, а потому должно производится специалистом. То есть специалистом-экспертом в области компьютерных систем. 
   Данные с сервера сайта-нарушителя.
  Осмотр и изучение сервера, на котором хранится информация. Вплоть до изъятия, но это уже, конечно, в судебном порядке.
  •  Фиксация воровства контента с помощью судебного эксперта.
  Фиксация данных с помощью судебного эксперта - очень сильный аргумент. Конечно, в этом случае важно не забыть его об этом исследовании и подтверждении нарушения «попросить».
  •  "Экзотические", не очевидные вещественные доказательства.
  Конечно, вы указанные перечень вещественных доказательств - не окончателен. Как один из "экзотических" способов, можно получить распечатку страницы сайта-нарушителя из Российской Федерации. Там Закон позволяет нотариусам делать такие документы.  Но Вы должны и сами подумать: что именно в Вашем случае может быть доказательством? И думать, думать, создавать, доказывать! А как же иначе? Ведь у нас согласно ГПК -- Гражданское судопроизводство ведется на путем состязательности Сторон. Так состязайтесь изо всех сил! Или поручите это нам! :)

  Мы однозначно рекомендуем использовать все как выше перечисленные способы, так и любые другие. Не помог один – у Вас всегда есть другой вариант. 

  И, кстати, напомним Вам об одном сильном ходе - обеспечение иска. Это не только хороший способ фиксации нарушения, а скорее способ - хороший запретить (предотвратить) удаление той информации, которая нарушает авторские права.

  Извините, статья, возможно, и не дает полного ответа на поднятый вопрос. Но только  в силу того, что сам вопрос безграничен! :)

   (с) Яна Кондратюк, 2015
  К архиву новостей >>>

  Новости
  Кто может быть субъектом авторского права – обсудим?
  Подробнее
  Когда даже Свидетельство о регистрации авторских прав не помогает – почему?!
  Подробнее
  Мы достаточно часто пишем о мультипликационных персонажах, которые защищают свои авторские права. Сегодняшние герои – «Фиксики».
  Подробнее
  Новый закон – новые правила! Что изменилось в защите авторских прав?
  Подробнее
  Жизнь в период инновационного пика киноиндустрии интересна и не не проста. На экранах все больше захватывающих персонажей. Вопрос правовой защиты этих героев не просто важен, а очень важен! Персонаж - объект авторского права, так это или нет?!
  Подробнее
  Архив новостей

  Статьи
  Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут, создают интересное содержание - контент. А интересный контент - воруют. Нагло и бессовестно. Что делать автору или владельцу контента?...
  Читать
  Архив статей

  Агентство Украинские торговые марки
  (c) Кондратюк И. В., 2005-2019
  Контактный телефонг. Киев, ул. Довнар-Запольского, 4, оф. 2.
  Телефоны в Киеве: 486-64-68, 486-43-81, 486-38-13.
  Моб. тел. офиса: 099 433-01-33, 063 942-55-33, 098 773-33-53.
  отправить письмоinfo@uatm.ua
  Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности