Главная Отправить письмо Карта сайта
copyright.ua

Законы

  Slovenia

  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СТРАН МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
  по вопросам Товарных знаков (Торговых марок),
  Интеллектуальной собственности.

  THE WORLD COUNTRIES LAWS
  about Trade Marks and itellectual property.

 1. Цивільний кодекс України. Право інтелектуальної власності.
 2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг
 3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі - ПРОЕКТ
 4. Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування - ПРОЕКТ
 5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування операцій, пов'язаних з виробництвом, експортом імпортом дисків
 6. Мінфін: ПОРЯДОК застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
 7. МОН: ПРАВИЛА використання комп'ютерних програм у навчальних закладах
 8. Кабінет Міністрів України: ПОРЯДОК сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
 9. МОН: Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовіз
 10. Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуаль
 11. Верховний Суд: Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил
 12. Вищий господарський суд: Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності
 13. ДЕЖКОМСТАТ: Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисни
 14. МІНЮСТ: ІНСТРУКЦІЯ про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень
 15. Вищий господарський суд: Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтеле
 16. МОН: ПОРЯДОК визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності
 17. МОН: ІНСТРУКЦІЯ про порядок ознайомлення будь-якої про порядок ознайомлення будь-якої права інтелектуальної власності
 18. МОН: ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПАТЕНТУ УКРАЇНИ НА ВИНАХІД, ЩО ОХОРОНЯЄТЬСЯ АВТОРСЬКИМ СВІДОЦТВОМ СРСР
 19. Кабінет Міністрів України, Розпорядження вiд 08.05.1992: Про надання кіностудіям Укрдержкінофонду права на укладення трудових договорів з авт
 20. ЮНЕСКО: Многосторонняя конвенция об избежании двойного налогообложения выплат авторского вознаграждения
 21. ЮНЕСКО: Дополнительный протокол 3 к Всемирной конвенции об авторском праве относительно условий ратификации, принятия или присоединения
 22. ЮНЕСКО: Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року
 23. Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми
 24. ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ. Постанова вiд 11.05.2004: Про стягнення компенсації за порушення авторського права
 25. Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи
 26. Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки
 27. Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі
 28. Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі
 29. Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні
 30. Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими відоцтвами СРСР на секретні в
Новости

Продолжая тему защиты авторского права в США, рассмотрим несколько судебных дел по этой теме. 

Подробнее
Чем отличается процедура и способы защиты авторского права в США и в Украине?
Подробнее
Кто может быть субъектом авторского права – обсудим?
Подробнее
Когда даже Свидетельство о регистрации авторских прав не помогает – почему?!
Подробнее
Мы достаточно часто пишем о мультипликационных персонажах, которые защищают свои авторские права. Сегодняшние герои – «Фиксики».
Подробнее
Архив новостей

Статьи
Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут,...
Читать
Архив статей

Агентство Украинские торговые марки
(c) Кондратюк И. В., 2005-2019
Контактный телефонг. Киев, ул. Довнар-Запольского, 4, оф. 2.
Телефоны в Киеве: 486-64-68, 486-43-81, 486-38-13.
Моб. тел. офиса: 099 433-01-33, 063 942-55-33, 098 773-33-53.
отправить письмоinfo@uatm.ua
Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности