Главная Отправить письмо Карта сайта
copyright.ua

Законы

Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі
ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ

                            Н А К А З

N 129 від 22.08.95                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      4 вересня 1995 р.
vd950822 vn129                       за N 323/859           Про затвердження Положення про свідоцтво на
       раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі


     Відповідно до  "Тимчасового  положення  про  правову  охорону
об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в
Україні",  затвердженого  Указом  Президента  України   18 вересня
1992 року N 479/92, Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Положення  про свідоцтво на раціоналізаторську
пропозицію, та порядок його видачі, що додається.
     2. Опублікувати зазначене Положення у газеті "Інновація".

     Голова Держпатенту України                          В. Петров

                                             Затверджено
                                     наказом Державного патентного
                                     відомства України
                                     від 22 серпня 1995 р. N 129

                            Положення
          про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію

     1. Загальна частина.
     Цим положенням     визначається     форма     свідоцтва    на
раціоналізаторську пропозицію   та   зміст   зазначених   в    ній
відомостей, що встановлені чинним законодавством України.

     2. Форма і зміст свідоцтва.
     2.1. Свідоцтво  на раціоналізаторську пропозицію,  відповідно
до  п.35  Тимчасового  положення  про  правову  охорону   об'єктів
промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні,
затвердженого  Указом  Президента  України  10  вересня  1992 року
N 479/92,  підтверджує  визнання  пропозиції  раціоналізаторською,
дату її подання, авторство і являє собою лист  з  відомостями  про
раціоналізаторську пропозицію.
     2.2. Свідоцтво на раціоналізаторську  пропозицію  (додається)
містить:
     - назву   та,   якщо  є,  фірмове  найменування  підприємства
(організації, установи), що видає свідоцтво;
     - назву раціоналізаторської пропозиції;
     - прізвище автора, а у разі співавторства вказуються прізвища
та ініціали всіх співавторів в алфавітному порядку;
     - дату подання пропозиції;
     - дату визнання пропозиції раціоналізаторською;
     - номер,  за яким вона  зареєстрована  в  журналі  реєстрації
раціоналізаторських пропозицій;
     - підпис керівника підприємства  (організації,  установи)  із
зазначенням його прізвища та ініціалів, що скріплюється печаткою.

     3. Порядок видачі свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію.
     3.1. Підприємство (організація,  установа),  яке  прийняло до
розгляду заяву  на  раціоналізаторську  пропозицію,   повинно   її
зареєструвати і  протягом  місяця  з дати реєстрації прийняти щодо
неї рішення.
     Після прийняття     рішення     про    визнання    пропозиції
раціоналізаторською автору (співавторам) має бути видане свідоцтво
на раціоналізаторську пропозицію.
     3.2. У разі, коли свідоцтво  загублене,  на  прохання  автора
(співавторів) підприємством  (організацією,  установою)  видається
дублікат. Напис  "Дублікат"  робиться  на  бланку   свідоцтва   на
раціоналізаторську пропозицію  над  словом  "Свідоцтво" прописними
буквами.

                                                Додаток
                                     до Положення про свідоцтво на
                                     раціоналізаторську пропозицію
                                         та порядок його видачі

__________________________________________________________________
Назва, фірмове найменування підприємства (організації, установи)

                            Свідоцтво
                 на раціоналізаторську пропозицію

     _____________________________________________________________
                             (назва)
     автор (співавтори)___________________________________________
     _____________________________________________________________

     подану "____"____________________19   р.,

     визнану раціоналізаторською "____"_________________19    р.

             та зареєстровану в журналі реєстрації
             раціоналізаторських пропозицій за N ____


     Керівник підприємства
     (організації, установи)         _____________________________
                                      Підпис із зазначенням
             М.П.                     прізвища, ініціалів
К архиву новостей >>>

Новости

В Украине не проводится экспертиза объектов авторского права (далее - АП), поданных на регистрацию. Проще говоря – всё, что правильно составлено, будет зарегистрировано....

Подробнее

Скажем нет бездумному копированию фотографий с Интернета! А также расскажем, чем это чревато на конкретном примере.

Подробнее

Раскрутка сайта без нарушений Закона – что нужно знать владельцу!

Подробнее

Продолжая тему защиты авторского права в США, рассмотрим несколько судебных дел по этой теме. 

Подробнее
Чем отличается процедура и способы защиты авторского права в США и в Украине?
Подробнее
Архив новостей

Статьи
Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут,...
Читать
Архив статей

Агентство Украинские торговые марки
(c) Кондратюк И. В., 2005-2019
Контактный телефонг. Киев, ул. Довнар-Запольского, 4, оф. 2.
Телефоны в Киеве: 486-64-68, 486-43-81, 486-38-13.
Моб. тел. офиса: 099 433-01-33, 063 942-55-33, 098 773-33-53.
отправить письмоinfo@uatm.ua
Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности